Notaria Estañol

Constitució PDF Imprimeix Correu electrònic

Tant si es tracta de societats anònimes com de societats responsabilitat limitada, amb caràcter previ a l’atorgament de l’escriptura de constitució, els interessats hauran de sol·licitar i obtenir del Ministeri competent la Reserva de denominació social.

Es consigna en la sol·licitud una proposta preferent, i en el seu cas l’anagrama de la societat, formada amb lletres de l'alfabet català. Cas que la denominació comprengui el nom i cognoms d’algun soci, aquest declararà la seva voluntat de constituir la societat. Inclourà la indicació de la forma de societat adoptada, societat anònima o de responsabilitat limitada, en extens o per sigles (“SA” o “SL”), i si es constitueix per un sol membre, s’afegirà l’expressió “unipersonal” o una “U” al final de la sigla. S’acompanya de la redacció literal de l’objecte social que es pretèn realitzar.


Altres documents i informació imprescindibles:

  • Dades personals dels socis fundadors.
  • Denominació social, que coincidirà amb la reservada.
  • Objecte social.
  • Capital social, quina xifra no pot ser inferior a 60.000 euros per a les societats anònimes ni a 3.000 euros per a les societats limitades. El capital estarà dividit en accions o participacions socials numerades correlativament, atribuint a cadascuna d’elles els seu valor nominal, i amb indicació de la xifra que subscriurà cadascun dels socis.
  • Un exemplar dels estatuts rubricats i signats en totes les seves pàgines pels fundadors.
  • Certificat/s de desembors bancari per la xifra global del capital social.

Cas que algun dels socis no tingui nacionalitat andorrana i que com a resultat de la subscripció tingui, directa o indirectament, una participació superior al 10% del capital o dels drets de vot, i sigui:

- Resident: haurà d'acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent (a excepció de les autoritzacions temporals),

- No resident: es considerarà com a inversió estrangera i haurà de sol·licitar la corresponent autorització preceptiva d'inversió estrangera directa.

* També seran considerades inversions estrangeres, les inversions fetes per societats andorranes amb una participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirectament, amb un percentatge igual o superior al 50%.Descarrega el formulari de constitució de societat


Tràmits previs i en el moment de l'atorgament de l'escriptura


Sol·licituds i formularis

1.- Constitució de societat

Sol·licitud de reserva de denominació social

Certificat per a reserva de denominació social

Declaració per a reserva de denominació social

Annex de sol·licitants

2.- Inversió estrangera

Declaració d'inversió estrangera

Liquidació d'inversió estrangera

Sol·licitud d'autorització d'inversió estrangera directa

Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d'una inversió estrangera


Legislació aplicable.

1.- Societats

Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20-2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Text refòs Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Decret del 20-2-2008 d'aprovació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 26-03-2008 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 09-06-2010 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 16-04-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica

Llei 93/2010, de 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració

2.- Inversió estrangera

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

3.- Impostos

Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 6/2004, del 14 d'abril, de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 19/2008, del 3 d’octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 11-2012 de l'impost general indirecte

Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost general indirecte

Llei 29/2012, de 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, de 21 de juny, de l’impost general indirecte

Darrera actualització de dimecres, 26 de novembre de 2014 09:06
 

Contacta'ns

ADREÇA

Av. Consell d’Europa nº 13, 2n
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80.12.80
Fax. (+376) 80.12.81


MAPAHORARI

Dilluns-divendres: 9-13 h 15-17 h


FORMULARI DE CONTACTE

El notari informa


VEURE TOTS ELS ARTICLES

Qui som?

Josep Estañol Josep Estañol
Notari

Joan Joan Quimesó
Oficial
Contactar
Silvia Sílvia Riva
Oficial
Contactar
Jofre Jofre Yuste
Oficial
Contactar
Mireia Mireia Gual
Oficial
Contactar
Enric Enric García
Reproducció i còpies
Contactar
Marga Margarida Faus
Facturació
Contactar
Marta Marta Marín
Administració
Contactar
Merce Mercè Prats
Administració
Contactar
Laia Laia Codina
Recepció
Contactar
Sofia Sofia Domingos
Recepció
Contactar

Us trobeu a: Inici Constitució de societats