Notaria Estañol

Escriptures
Compravenda PDF Imprimeix Correu electrònic
Bens immobles

Qui pot adquirir un immoble al Principat?

Tots els andorrans i residents que acreditin la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent (a excepció de les autoritzacions temporals) poden adquirir immobles sense cap tipus de limitació.

Els no-residents poden adquirir béns immobles, prèvia autorització administrativa, sense cap tipus de limitació en el nombre vivendes, places d’aparcament i trasters o similars, locals comercials, així com tampoc existeix cap limitació en el nombre de parcel·les de terreny o xalets.

Darrera actualització de dijous, 7 de gener de 2016 10:41
Llegiu-ne més...
 
Constitució PDF Imprimeix Correu electrònic
Societats

Tant si es tracta de societats anònimes com de societats responsabilitat limitada, amb caràcter previ a l’atorgament de l’escriptura de constitució, els interessats hauran de sol·licitar i obtenir del Ministeri competent la Reserva de denominació social.

Es consigna en la sol·licitud una proposta preferent, i en el seu cas l’anagrama de la societat, formada amb lletres de l'alfabet català. Cas que la denominació comprengui el nom i cognoms d’algun soci, aquest declararà la seva voluntat de constituir la societat. Inclourà la indicació de la forma de societat adoptada, societat anònima o de responsabilitat limitada, en extens o per sigles (“SA” o “SL”), i si es constitueix per un sol membre, s’afegirà l’expressió “unipersonal” o una “U” al final de la sigla. S’acompanya de la redacció literal de l’objecte social que es pretèn realitzar.


Darrera actualització de dimecres, 26 de novembre de 2014 09:06
Llegiu-ne més...
 
Donació PDF Imprimeix Correu electrònic
Bens immobles

Qui pot rebre un immoble per donació al Principat?

Tots els andorrans i residents que acreditin la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent (a excepció de les autoritzacions temporals) poden adquirir a títol gratuït immobles sense cap tipus de limitació.

Els no-residents poden adquirir a títol gratuït béns immobles, prèvia autorització administrativa, sense cap tipus de limitació en el nombre vivendes, places d’aparcament i trasters o similars, locals comercials, així com tampoc existeix cap limitació en el nombre de parcel·les de terreny o xalets.

Sense perjudici de les particularitats previstes per la normativa d’inversions estrangeres, hi ha limitacions en matèria d’adquisició de locals comercials per a les persones jurídiques de nacionalitat estrangera, que per norma general no poden adquirir immobles al Principat.

També seran considerades inversions estrangeres, les inversions fetes per societats andorranes amb una participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirectament, amb un percentatge igual o superior al 50%.

Documents i informació imprescindibles:

  • còpia autèntica del títol de propietat.
  • passaport o document nacional d'identitat dels atorgants.
  • certificat d'inscripció al Registre d'inversions estrangeres (transmitent que no pugui acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent).
  • valor real actualitzat del bé objecte de la transmissió.
Darrera actualització de dimarts, 1 de juliol de 2014 09:45
Llegiu-ne més...
 
Transmissió d'accions i participacions PDF Imprimeix Correu electrònic
Societats

Qualsevol negoci de transmissió d'accions o participacions de societats andorranes ha de constar en escriptura pública autoritzada per un notari andorrà.

Per regla general, la transmissió d'accions o participacions socials és lliure, per bé que poden existir restriccions a la lliure transmissibilitat per disposició:

  • Dels estatuts, que poden establir, entre altres, el dret d'adquisició preferent d'accions o participacions entre els socis.
  • De la llei, relacionades amb la limitació per adquirir que la vigent Llei d'inversió estrangera imposa als socis de nacionalitat estrangera que no pugui acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent.
Darrera actualització de dimecres, 26 de novembre de 2014 09:06
Llegiu-ne més...
 
Modificació d'estatuts PDF Imprimeix Correu electrònic
Societats

Les societats mercantils andorranes es regeixen per la llei 20/2007 del 18 d’octubre de societats anònimes i de responsabilitat limitada, Segons la seva DT1ª, els estatuts de les societats constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei, continuaran produint efectes fins a la seva adaptació. Qualsevol modificació dels estatuts comportarà obligatòriament l’adaptació íntegra dels mateixos. L’escriptura d’adaptació d’estatuts s’ha de formalitzar i presentar al Registre de Societats en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor.

Darrera actualització de dimecres, 26 de novembre de 2014 09:06
Llegiu-ne més...
 
Hipoteca PDF Imprimeix Correu electrònic
Bens immobles
Darrera actualització de dimarts, 16 d'octubre de 2012 14:46
 
Elevació a públic d'acords socials PDF Imprimeix Correu electrònic
Societats

Els acords de la Junta General o dels òrgans col·legiats d'administració poden ser elevats a instrument públic, que s'inscriurà posteriorment en el Registre de Societats.

Els acords que són objecte d'elevació a públic més habitualment són els relatius:

  • Als canvis en l'estructura de l'òrgan d'administració,
  • Els canvis en la identitat dels membres de l'òrgan d'administració,
  • La dimissió o cessament dels càrrecs de l'òrgan d'administració.
Darrera actualització de dimecres, 26 de novembre de 2014 09:07
Llegiu-ne més...
 
Dissolució i Extinció PDF Imprimeix Correu electrònic
Societats

A més dels casos de dissolució per les causes legals o estatutàries, la Junta General de la societat pot acordar, en qualsevol moment, la seva dissolució. L'acord ha de ser adoptat amb els requisits que s'estableixen per a la modificació d'estatuts, és a dir amb el vot favorable de la majoria del capital social present o representat, sempre que aquesta majoria signifiqui almenys la meitat del capital social.

La inscripció de la dissolució de la societat s'ha de practicar per mitjà de la certificació de l'acord de dissolució pres per la Junta General, en la qual hi ha de constar el nomenament dels liquidadors d'acord amb les previsions estatutàries de la societat. Si els estatuts no disposen una altra cosa, els liquidadors representen la societat de forma solidària (art. 92 LS).

L'acord de dissolució s'ha de publicar al BOPA, moment en què s'obre el període de liquidació de la societat. En cap cas, no es podran iniciar les operacions de liquidació abans dels 15 dies següents a la data de publicació de l'acord de dissolució al BOPA.

Darrera actualització de dimecres, 26 de novembre de 2014 09:07
Llegiu-ne més...
 


Contacta'ns

ADREÇA

Av. Consell d’Europa nº 13, 2n
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80.12.80
Fax. (+376) 80.12.81


MAPAHORARI

Dilluns-divendres: 9-13 h 15-17 h


FORMULARI DE CONTACTE

El notari informa


VEURE TOTS ELS ARTICLES

Qui som?

Josep Estañol Josep Estañol
Notari

Joan Joan Quimesó
Oficial
Contactar
Silvia Sílvia Riva
Oficial
Contactar
Jofre Jofre Yuste
Oficial
Contactar
Mireia Mireia Gual
Oficial
Contactar
Enric Enric García
Reproducció i còpies
Contactar
Marga Margarida Faus
Facturació
Contactar
Marta Marta Marín
Administració
Contactar
Merce Mercè Prats
Administració
Contactar
Laia Laia Codina
Recepció
Contactar
Sofia Sofia Domingos
Recepció
Contactar

Us trobeu a: Inici Escriptures